Matematyczny kalendarz adwentowy

Zasady

Codziennie pojawi się w kalendarzu nowe zadanie, a wszystkie najaktywniejsze w rozwiązywaniu zadań osoby otrzymają pod choinkę prezent w postaci oceny z matematyki.

Każdego dnia odsłoni się tylko jedno zadanie.

Rozwiązanie możesz dostarczyć mi w szkole (kartka podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z numerem zadania) lub przesłać na adres mailowy: a.bialkowska@sp64.elodz.edu.pl w tytule wiadomości wpisz kalendarz_data_twoje imie nazwisko i klasa

Za każde dostarczone, prawidłowo rozwiązane zadanie, otrzymasz 1 punkt, maksymalnie można ich zdobyć 24 i ocenę z wagą 2 zgodnie z punktacją:

  • 6 (celujący) - 23-24 punkty

  • 5 (bardzo dobry) - 21-22 punkty

  • 4 (dobry) - 17-20 punktów

  • 3 (dostateczny) - 12-16 punktów

Czas na odesłanie/przekazanie rozwiązania masz do końca następnego dnia czyli np. rozwiązanie zadania z 1.12 możesz przesłać/przekazać do końca dnia 2.12 itd.

Zapraszam do wspólnej zabawy.